Du behöver bara tänka på ordet gult och antagligen får du associationer till solsken och glädje. Det här är en färg som liksom färgen röd är varm. I och med att färgen kan stimulera kreativitet är den inte så dumt att använda på arbetsplatser där man gärna vill komma fram till nya koncept och vägar att gå.

Gult är en primärfärg, eller grundfärg. Den kan användas med andra primärfärger för att få fram sekundärfärger. Om du blandar gult med blått får du grönt.

Hur kan gult påverka oss psykologiskt?

Den gula färgen andas optimism och det är faktiskt något som vi kan känna rent mentalt då vi ser den. Det sägs att gult är färgen som kan stimulera vårt intellekt och vår kognitiva förmåga allra bäst.

Gult kan få oss att känna:

  • Mer energi
  • Lekfullhet
  • Intresse
  • Glädje

Den gula färgen kan vara intensiv och ibland kan det rentav få oss att uppleva att det blir lite barnsligt. Men det är klart. Om du ser på en logga som den som Ferrari har kan man inte säga att det gula inslaget upplevs som oseriöst eller barnsligt. Det beror lite på balansen.

Om vi jämför med en färg som blå är det alldeles uppenbart att gult har fart och inte alls det lugn som blått och lila har. Gult är intensivt och faktiskt också en färg som kan fungera som varningssignal för oss. Det finns vägskyltar som går i gult just i detta syfte.

Ett tips är att använda fult i kontrast med en färg som blått eller svart för att få bättre synlighet för det som du vill visa.

Gult i olika kulturer

Gult är en färg som kan betyda lite olika saker beroende på vem du är och var du bor.

Västvärlden

I väst ser vi gul som en glad färg men också som en varningsfärg.

Fjärran Östern

I länderna i Fjärran Östern är den gula färgen en symbol för maskulinitet och faktiskt också för kunglighet. Den används ofta i religiösa sammanhang och har därför en association av helighet.

Indien

I Indien är gult en gynnsam färg och även här anses den vara helig då den ofta förekommer i religiösa sammanhang.

Mellanöstern

I Mellanöstern ses gult som en glad färg och dessutom anses den ha kopplingar till rikedom. Gult kan också förekomma som en symbol för sorg. I Egypten används gult för att visa sorg.

Några spännande fakta om gult

Här är några intressanta fakta om gult som du kanske inte kände till sedan tidigare.

  1. Ordet gult på engelska, yellow, kommer från ett gammalt engelskt ord, geolu. Det gamla engelska ordet ligger inte långt från det svenska ordet gul.
  2. I Japan står färgen gult för mod.
  3. I vissa länder är det vanligt med gula taxibilar. Det här började i Chicago där en man vid namn John D. Hertz bestämde sig för att måla sina taxibilar gula efter att läst en studie om att denna färg syns bäst på långt håll.

  4. Inom fotbollen används gult för det gula kortet som fungerar som varning för en spelare som har gjort en foul.
  5. Post-it var gula från start eftersom de uppfanns med hjälp av en bit papper som var gul.