Precis som blått finner vi gott om grönt i naturen. Många upplever grönt som lugnande men det här är också en färg som symboliserar ny start. Kopplingen till växtlighet är uppenbar och det verkar som att den gröna färgen påverkar oss på så vis att vi känner mer energi då vi ser den.

Grönt förknippas med:

 • Hälsa
 • Lugn
 • Trygghet
 • Miljö
 • Tillåtelse

Tvärtemot rött är grönt färgen som visar oss att det är okej till exempel att köra vidare i en korsning. Grönt ljus betyder ju fritt fram. Visset du att grönt är färgen som är lättast för vårt öga att se och acceptera?

Grönt i kulturer

Om vi ser oss om i världen kan vi se att grönt ger lite olika associationer beroende på kultur.

Västvärlden

I väst ser i grönt som symbol för tur men faktiskt också för avundsjuka och girighet. Den gröna färgen står för pengar då den ofta förekommer som färg i sedlar i olika västerländska länder.

Fjärran Östern

I Asien ses grönt som en symbol för hopp men också som en signal om fertilitet. Den gröna färgen är också starkt sammankopplad med livet.

Indien

I Indien är grönt också en färg som symboliserar hopp. Grönt förknippas också med dygdighet och med skörd.

Mellanöstern

I Mellanöstern är grönt en symbol för hopp såväl som för styrka och fertilitet.

Mer om grönt – färglära

Grönt är en sekundär färg som kan skapas genom att blanda andra färger. Om du blandar blått och gult kommer du att få en grön färg. Grönt räknas som en kall färg och det är på grund av detta som den kan ge en lugn känsla.

Några spännande fakta om färgen grön

Det finns en massa spännande saker att säga om grönt. Här är några fakta som du kanske inte tänkt på tidigare.

 1. Grönt används som signal för tillåten framfart både inom trafiken på vägar och för tåg och båtar.
 2. Första hjälpen utrustning är ofta grön eftersom färgen anses signalera säkerhet och hälsa.
 3. I många länder är utgångar som fungerar som nödutgångar till exempel vid brand gröna.
 4. Utrustning som gör det möjligt att se i mörker fungerar ofta med grön färg eftersom den mänskliga ögat har lättare att uppfatta skillnader i denna färg.
 5. Grönt kan faktiskt också symbolisera sjukdom. När vi vill visa att någon mår illa i tecknade serier använder vi ofta en grön ton som ansiktsfärg.
 6. Det sägs också att vi kan bli gröna av avund i ansiktet.
 7. Inom aktiehandeln symbolisera grönt att priser går uppåt. Intressant nog är det dock tvärtom när vi ser på den asiatiska aktiemarknaden. Där symboliserar färgen grönt en nedgång.
 8. På 1400-talet var grönt färgen man föredrog för brudklänningar eftersom färgen står för fertilitet.
 9. Irlands nationalfärg är grönt.
 10. När man målade om Londons Blackfriar bro blev det färre incidenter av självmord i området. Det sägs att självmorden sänktes med så mycket som 34% då bron fick den nya gröna färgen.
 11. I det gamla Egypten tyckte man så mycket om grönt att golven i templen målades i denna färg.
Grodan Kermit är en känd grön groda!